Bygga ihop lägenheter

Att slå ett hål i väggen in till grannen är kanske en tanke vi har lekt med någon gång, i alla fall om vi tillhör dem som går i tankarna att bli sambo med grannen. En annan anledning kan vara att grannen säljer sin lägenhet och flyttar, och du vill bygga ut. Hur du än kommer över lägenheten bredvid din kan det vara en god idé att kolla över reglerna först, om du vill göra en sammanslagning av de två lägenheterna. Det är inte bara att göra en dörröppning i väggen. Du behöver bygglov, du måste ha föreningens tillåtelse, och hur blir det egentligen om du säljer en eller båda lägenheterna, eller ångrar dig och vill ha två lägenheter igen?

Bygga ihop lägenheter – att tänka på!

När du har köpt grannens lägenhet och bestämt dig för att slå ihop den med din, så måste du ha föreningens tillåtelse att ändra i lägenheterna. När det är okej så måste du kolla att väggen du har tänkt demolera inte är en bärande vägg, du vill ju inte att hela huset ska rasa ihop. Om det inte är en bärande vägg du har i åtanke så behöver du ändå söka byggnadslov hos byggnadsnämnden i staden där du bor. Handläggningstiden kan vara några veckor till ett par månader. När allt är grönt är det bara att göra öppningen mellan lägenheterna som du önskar.

Formellt sett är du ändå ägare till två lägenheter, även fast det finns en öppning eller dörr mellan dem. Du får fortfarande två avier från föreningen med dina avgifter. Om du skulle sälja lägenheten, som formellt sett är två lägenheter, så måste du vara noggrann med att informera köparen om att det är just två lägenheter det handlar om. En annan sak att ta i beaktande innan man bygger ut sin lägenhet är det här med skatten. Bostadsrätten räknas som ett nytt skatteobjekt när villkoren ändras i den ursprungliga upplåtelsen, och du kan åka på en rejäl skattesmäll.

Två eller en?

Om du vill att lägenheterna ska vara endast en lägenhet även på papperet, så går även det att lösa med din bostadsrättsförenings hjälp. De måste då fatta ett beslut i styrelsen om detta, om att skriva en motion, då ett stämmobeslut krävs för att få genomförandet godkänt. Och går det bra så köper föreningen dina två lägenheter till marknadspris. Du får sedan köpa tillbaka lägenheten för samma pris. Avgiften ska då har räknats om för de två lägenheterna och istället blivit en större avgift för en lägenhet. Som tidigare nämnts ger detta förfarande konsekvenser skattemässigt för dig som är köparen.

Alla blanketter som behövs till förfarandet finns att ladda ner på Statistiska Centralbyråns hemsida. Om styrelsen skulle säga nej till din förfrågan kan du själv skriva en motion för att få till ett stämmobeslut. Ett tips är att tänka både en och två gånger innan man gör detta, då det kan krångla till det den dagen man vill att det ska bli två lägenheter igen. Fördelarna med att det juridiskt räknas som två lägenheter är bland annat enkelheten i att återställa väggen och de två lägenheterna, om till exempel familjesituationen ändras.

 

Det är alltså ganska mycket att tänka på innan, om man nu har bestämt sig för att man vill bygga ihop lägenheter. Om lägenheterna istället för bredvid, ligger över eller under varandra, så gäller samma lagar och regler. Men skillnaden blir då att öppnandet mellan lägenheterna sker via golv och tak, och en trappa behöver byggas till.

Det finns fler sätt att bygga ihop

Har du tvärtom en stor lägenhet nu som du istället vill göra om till två mindre lägenheter, så gäller samma regler och tillvägagångssätt även där. Ett annat alternativ är att du och en granne gemensamt köper den lägenhet som finns mellan er, delar den på två, och bygger ut era respektive lägenheter. Då måste styrelsen göra om de tre lägenheterna till två lägenheter för att allt ska bli juridiskt rätt. Detta alternativ är lite mer komplicerat då den tredje lägenheten till en början delas mellan två hushåll. Och i det här fallet är det knappast ett alternativ att ha kvar dem som tre juridiska lägenheter, då det kan ställa till stor oreda vid en eventuell tvist.

Att bygga ihop lägenheter med varandra är inte det enda alternativet som finns för dig som behöver ett större boende. Har du ett fristående hus som står lagom nära en grannes hus, som av en tillfällighet ska sälja. Då har du världens chans att köpa grannens hus för att bygga ihop det med ditt hus. Det vanliga tillvägagångssättet i de fallen folk har byggt ihop sina hus, är att de har byggt ut det ena huset med en utbyggnad som sträcker sig fram till det andra huset. Där tas väggen ner i det andra huset och utbyggnaden sätts till. Utbyggnaden mellan de två husen kan med fördel användas som hallutrymme i det nya stora huset.

Mycket att tänka på när lägenheter byggs ihop

Det är inte bara att slå ner en vägg om du vill bygga ihop din lägenhet med grannens. Byggnadslov behövs, samt även tillstånd från styrelsen. Om din nya stora lägenhet ska vara en eller två lägenheter rent juridiskt, är något att fundera ett tag på, då båda alternativen innebär både fördelar och nackdelar. Kolla noga upp vilka skatteregler som gäller så att du inte åker på en skattesmäll som du inte klarar av. Ska två lägenheter bli en så måste föreningen gå in och köpa båda lägenheterna av dig, innan de gör om det till en juridisk lägenhet, som du sedan får köpa tillbaka för samma pris. Alternativen är många när det gäller att bygga ihop, två lägenheter, tre lägenheter, eller till och med två hus är möjligt.

Bygga ihop lägenhet med vind.