Byggbranschens miljöpåverkan

Byggbranschen bidrar till en stor del av Sveriges miljöpåverkan. Byggnadsverksamheten innefattar byggande av bostäder och allmännyttiga byggnader såväl som byggande av reparationer, motorvägar, avloppssystem och industrianläggningar. Den främsta miljöpåverkan i byggbranschen sker genom produktion av byggnadsmaterial. Även transport och avfall utgör en stor miljöbelastning.

Växthusgaser, kväveoxider och hälsofarliga ämnen

Produktionen av byggnadsmaterial leder till utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och partiklar. Växthusgaser bidrar till växthuseffekten, vilket i sin tur leder till stigande temperatur i luften. Kväveoxider leder till försurning och övergödning av vatten och mark. Det har en negativ inverkan på ekosystemet för både djur och växter. Användning av hälsofarliga kemiska ämnen, likt färg, isoleringsmaterial och förtunningsmedel, förekommer i stor utsträckning i byggbranschen. I synnerhet produktionen av cement och betong representerar en stor del av de hälsofarliga ämnen som bidrar till byggbranschens miljöpåverkan.

En byggarbetsplats med lyftkran bredvid naturskön omgivning