Kvinnor i byggbranschen

Byggbranschen har länge varit mansdominerad och av alla som jobbar i byggbranschen är fortfarande 99 % män. Men en långsam förändring kan vara på gång eftersom fler och fler kvinnor utbildar sig till hantverkare, något som är väldigt viktigt för en bransch som lider av arbetskraftsbrist och har ett stort rekryteringsbehov de kommande åren.

Viktigt att lyfta fram goda exempel

Det är viktigt att lyfta fram duktiga kvinnor i byggbranschen och uppmärksamma dem som förebilder så att fler unga tjejer får upp ögonen för byggutbildningarna. Tjejerna behöver se att det går att välja hantverksyrken även som kvinna. Samtidigt finns det mycket kvar för branschen att göra när det kommer till arbetsmiljön ute på byggena. Här är det viktigt att byggföretagen själva ser till att deras arbetsplatser är fria från könsdiskriminering, nedvärderande kommentarer och sexistisk jargong, något som tidigare skrämt bort kvinnliga byggare.