Löner i byggbranschen

Lönerna inom byggbranschen är generellt sett relativt höga. Det är ofta ganska slitsamma och tuffa jobb i branschen vilket gör att lönerna hålls på en bra nivå. Det är också arbeten som ibland innebära vissa risker. Att jobba inom byggbranschen innebär att man är med och bidrar till ett bättre samhälle.

Lönerna kan variera

Löner i byggbranschen kan dock variera en del beroende på vilken typ av jobb man har. Är man lärling så får man finna sig i att ha en lite lägre lön. Är man däremot arbetsledare så får man en betydligt högre lön. En vanlig byggnadsarbetare tjänar ungefär 25 000 kronor i månaden. Samtidigt tjänar en byggchef ungefär 40 000 kronor i månaden. Ju mer ansvar man har desto mer får man också i lön, precis som det brukar vara även inom andra yrkesgrupper.

Lönerna inom byggbranschen är bra