Kostnad att bygga hyreshus

Det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige och det beror bland annat på att det inte byggs särskilt många nya hyreshus. Det kan verka konstigt att det inte byggs trots att det finns en efterfrågan. I den här artikeln ska vi titta på varför det är så och vilka typer av kostnader som är inblandade i den här typen av byggprojekt. Som privatperson kan man dock inreda ett vanligt bostadshus med uthyrningslägenheter och bli hyresvärd, i ett lite mindre format.

Varför är det så dyrt?

I Sverige finns en, vid en internationell jämförelse, mycket högt satt lägsta nivå för vad som är acceptabel standard för nyproducerade boenden. Efterfrågan idag gäller framförallt billiga boenden för unga människor och dessa är inte lika lönsamma för byggbolagen. Detta beror på den höga kostnad att bygga hyreshus som lever upp till denna lägsta nivå. Markpriserna är höga där efterfrågan är som störst och det är också dyrt att anlita arbetskraft i Sverige.

Det är i första hand större byggbolag som tillsammans med banker står för nyproduktion av hyresfastigheter. Banker lånar inte ut de belopp det handlar om till en aktör som inte är känd av dem sedan tidigare och kan visa på lyckade projekt i branschen. Nålsögat man måste ta sig igenom för att få börja bygga hyreshus är alltså litet. Det handlar också om att kunna hantera de kostnader som följer av att man ligger ute med stora belopp under en längre tid, innan man börjar få tillbaka pengar via hyresintäkterna.

Måste det vara så dyrt?

Att bygga hyreshus kostar i regel över 30 000 kronor per kvadratmeter. Ett alternativ till att bygga nytt på en obyggd tomt är att bygga om en befintlig fastighet. Då slipper man markkostnaden som står för omkring en tredjedel av kostnaden (även om denna varierar beroende på område). En av de största utgiftsposterna vid såväl ombyggnationer som nybyggen är kök och badrum, inte så mycket på grund av vitvarorna som de speciella rör och eldragningar som krävs.

Om man kan använda de befintliga stammarna i ett blivande hyreshus så går det att göra en stor besparing och vid nybyggen gäller det effektivisera dyra moment så att de går så fort som möjligt. En ganska stor del av kostnaden kan alltså påverkas av byggprojektets planering. Det är dyrt att ha till exempel rörmokare som står standby på betald arbetstid i väntan på att plattsättarna eller byggnadssnickarna ska bli klara med sina delprojekt. Materialvalen är den del där man som byggherre har störst möjlighet att göra besparingar.

Ett bygge av hyreshus kräver stora investeringar

Få har förutsättningarna

För att få lov att bygga ett hyreshus måste man för det första ta sig igenom bygglovsprocessen och bara att rita och presentera bygget är en kostsam process. Sedan ska finansiärerna godkänna projektet innan man kan börja bygga. Sverige hör till de länder i världen där byggande är dyrast. Inte minst för att det finns bestämmelser som gäller sådant som gränsvärden för buller men också för att lönekostnaderna är höga här och för att klimatet ställer krav på material och metoder.