Vara sin egna hyresvärd

Det finns många fördelar med att vara sin egen hyresvärd, men det finns också ett par nackdelar som kan vara värda att veta om. Om man hyr en bostad hos någon annan måste man alltid följa deras regler och man kan bli utslängd om man inte följer kontraktet. Man kan också riskera att bli av med sin bostad om den hyresvärd man har kan bevisa att denna behöver bostaden till något annat. Men man kan också slippa många höga kostnader.

Att hyra bostad av sig själv

Om man köper ett lägenhetshus och känner att det finns en lägenhet i detta hus där man själv kan tänka sig att bo, och väljer att flytta in där har man plötsligt blivit sin egen hyresvärd. Det innebär att man betalar hyra till sig själv, och att man själv tydligare märker av störande hyresgäster med mera. Om något går sönder i lägenheten är det dock man själv som måste betala det som gått sönder eftersom man både är hyresgäst och hyresvärd samtidigt.

Fördelar med att vara sin egen hyresvärd

Man kan inte bli utslängd för att hyresvärden behöver bostaden till något eget ändamål. Man kan inte heller bli utslängd för att man inte betalt sin hyra. En annan fördel är att man fort upptäcker om något är fel i huset med andra hyresgäster, vattenläckor med mera och man kan snabbt vara på plats om något akut händer. En annan fördel är att all hyra man betalar, går tillbaka till en själv och man kan själv avgöra hur och när man vill renovera sin lägenhet.

Positivt och negativt på samma gång

Om man hyr en bostad av någon annan kan man känna en osäkerhet om man ska få behålla bostaden om man plötsligt får besked om att hyresvärden behöver lokaler till något annat eller om man inte kommer kunna betala sin hyra av någon anledning. Om man är sin egen hyresvärd behöver man inte oroa sig för dessa saker, eftersom det är man själv som tar hand om hyror och bestämmer vad lokalerna ska användas till. Ett problem kan dock vara att man själv är den som måste bekosta alla reparationer och nödvändiga renoveringar i bostaden, och det kan gå på stora summor. Dessa pengar får man dock generellt in i hyresbetalningar men om man som hyresvärd själv inte betalar sin hyra går pengarna snabbt åt.